Een nieuw schooljaar, een nieuw voetbalseizoen, een nieuwe start,...

Walter Van Boxem: Voor heel veel kinderen en hun leerkrachten start of startte één dezer dagen een nieuw schooljaar. Aan de vooravond van een nieuw schooljaar voel ik zowel thuis als op school een verhoogd gevoel van spanning.

Heel wat kinderen weten reeds wie hun klasgenootjes zijn en wie hun nieuwe leerkracht zal worden, andere kinderen weten dit nog niet. Wat niemand kan voorspellen is hoe het in dat nieuwe klasje, binnen die nieuwe groep, met die nieuwe leerkracht, zal lopen.

- Is het een strenge of eerder een zachtaardige leerkracht ?
- Is het een klas met kinderen die dikke vrienden zijn van elkaar, of wordt er wel eens ruzie gemaakt ?
- Is de sfeer in de klas ontspannen of eerder gespannen ?
- Voel ik me er als kind vlug thuis, of blijft het toch eerder wat vreemd ?
- …

Om nog maar niet te spreken over de vele nieuwe dingen die de kinderen te wachten staat…

Veel, zo niet alles zal bepaald worden door de leerkracht en zijn kinderen en dan stelt zich onmiddellijk de vraag welke factoren een klas als een warme thuis sterk kunnen bevorderen.

Uiteraard is daar reeds heel veel over gezegd en geschreven en uiteraard heeft iedere onderwijsgevende daar zijn of haar eigen mening over. Daarom ook, weliswaar erg verkort, enkele zaken die ik belangrijk vind…

- Sta open voor elkaar en voor de grote diversiteit binnen een groep van kinderen, de grote verschillen tussen de kinderen geeft soms problemen, maar eveneens een enorme rijkdom aan kansen…
- Hou rekening met wat kinderen reeds kunnen en wat ze nog niet kunnen, onderwijs dus in de zone van de naaste ontwikkeling…
- Maak werk van een duidelijke en gestructureerde leeromgeving… - Maak kinderen duidelijk wat je met hen wil bereiken…
- Laat kinderen heel veel zelf doen, zelf ervaren, zelf ontdekken…
- Laat kinderen fouten maken, maar doe er dan iets mee…
- Moedig kinderen steeds positief aan, je bereikt zoveel meer…

Bij aanvang van een schooljaar start vaak ook het nieuwe voetbalseizoen. De meeste ploegen zijn wel reeds een maandje aan de voorbereiding van dat seizoen bezig en bereiden de voetballertjes via trainingen en oefenwedstrijden voor op de ‘competitie’.

Twee dingen wil ik hier toch nog meegeven :
- Ik ben er 100 % van overtuigd de ‘kwaliteiten van goede leerkrachten’ zoals hierboven beschreven, ook gelden voor ‘goede trainers’. Wie op bovenstaande manier werkt met de kinderen zal van hen heel veel terug krijgen en zal zijn of haar voetballertjes zien ‘groeien’ en daar is het ons toch om te doen.
- ‘Competitie’ is belangrijk, vooral voor de kinderen. Trainers en begeleiders van jeugdploegen moeten dit echter sterk relativeren. Ik hoop van harte dat zij de ‘groei van hun spelers’ en niet de derde of achtste plaats in het klassement als het belangrijkste ervaren. Wie slechts met dit laatste bezig is, verliest de groei van de spelertjes uit het oog, wat op termijn bijzonder jammer is voor hun ontwikkeling. En weet, een klassement is belangrijk voor die kinderen die met hun ploegje bovenaan staan, voor de vele kinderen wiens ploegje meer onderaan staat is dat al een heel stuk minder. Het zijn echter zij die veel beter met een nederlaag leren omgaan en op termijn veel harder zullen leren vechten voor een overwinning.

Ik wens eenieder een fijn schooljaar en een heel leuk voetbalseizoen toe.

Walter

Schoutenlaan 8
2200 Herentals
info@footandmore.be

Partners

http://www.voetbalbelgie.be/nl/

 

Contacteer ons